Arşîv

Têkelî

Têkelî bi Agirî re

ji van riyên jêrde bi Agirîre pêwendiyan bigrin, û
herweha dikarin nûçe, wêne, fîlm û nivîsên xwe ji Agirî re bişînin.

Têbînî:
Zanyariyên ku bi awayê nûçe, fîlm, wêne û mijar digîjin agirimedia.org, li gor siyaseta karî a malperê bi liberçavgirtina binemayên ragihandinê belav dibin.

E-mail: info@agirimedia.org

agiri2003@gmail.com

www.facebook.com/Agirikirmanji?ref=hl