Arşîv

Hinek ji mozîkan zirarên derûnî û leşî hene

3

 

Nûçegihaniya Mêhr: Ayetullah Ha’irî  Şîrazî dîtingehên xwe di warê pirsên çandî,  û alîkariya di navbera olî û zanistê, û di biyavên curbicur û bi taybetî di warê hunerê de eşkere kir.

 

Wî got: “ Gelo zanstê di warê mozîkê de gotinên xwe yên dawiyê kirine? Ne, nekirin e. Gelo eva ku hin mozîkan zirarên derûnî û leşî hene, ma cihê pirsê ye? Ne. ku wisa bû dema ku me tiştek heye ku dikare bo saxlemiyê zirar hebe, û şer’i jî ew yek qedexe kiribe, ma tu pirsgirêkek heye?

 

Gelo ma mirov nikare bi alavên mozîkê jî hesta mirovan bilivlivîne? Her wek ku vexwarinên elkolî jî,  îxtiyarê ji mirovan distînin, mozîk jî dikare îxtiyarê ji mirov bistîne.

 

Zanistê hêj dîtingehên xwe yên dawî di warê beşên mozîkê, wate ew beşên ku zirar, û beşên ku qazanc hebin nedaye, ku waye zanayê olî jî dîtingeha xwe ya dawî bas nake, tenê di vî warî de nebe, ku mozîk bibe sedema têkçûna leş, ku ew yek li gorî ola Îslamê heram e.

 

 

 


Please follow and like us:

Ji bo hevalên xwejî nivîsê parve bike